foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Proboštství Chlum Svaté Maří

Maria Kulm Andenken 03

Dávno, když v Chlumu ještě žádný kostel nestál, cestoval tudy z Chebu do Falknova řezník. V letním horku si našel stín pod lískovým keřem a tady při odpočinku usnul. Ve spánku jakoby na něho kdosi volal jménem, ale když se probudil, nikoho nespatřil. To se opakovalo třikrát. Potřetí už se porozhlédl pečlivěji a pod keřem, kde odpočíval, našel dřevěnou figurku Panenky Marie s Ježíškem. Pro její krásu a svou zbožnost se rozhodl vzít ji s sebou domů, ale druhý den ráno soška zmizela. Po jisté době se vracel stejnými místy přes Chlum a jen ze zvědavosti nahlédl pod onen lískový keř. Jaké bylo jeho překvapení, když Panenku Marii znovu nalezl na stejném místě. Opět ji vzal s sebou, ale při dalším jejím zmizení šel na jisto k lískovému keři. Sošku již neodnášel, ale co se mu přihodilo, bral jako znamení, aby v těchto místech nechal vystavět Mariánskou kapličku. K zázračnému místu a Madoně z ořeší brzy začaly proudit davy poutníků a Chlum se již ve 13. století, kdy připadl českému Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, stal centrem křesťanských poutí celého Loketského kraje.

V době zbožného barokního obrození již poutní místo nedostačovalo zájmu věřících. Roku 1687 byl Chlum Svaté Maří povýšen na proboštství a poté bylo přistoupeno k nákladné přestavbě starého kostela a fary v rozlehlý barokní komplex s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdalény. Stavělo se podle plánů Kryštofa Dientzenhofera, zvláštností je umístění Mariánské kaple pod dvojvěžím v čele sakrálního prostoru. Křížová chodba s kaplemi v nárožích spolu s novým proboštstvím byly dokončeny roku 1728.

(Provisorní text přejat z publikace Mariánská cesta - Marienweg Destinační společnosti Sokolovsko, o.p.s.)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumu Svaté Maří okolo r. 1900

Copyright 2024  proboštství Chlum Svaté Maří