foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Pozvánky

Velikonoce 2023 ve farnosti Chlum Svaté Maří

Bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc 2023 ve farnosti Chlum Svaté Maří:

Na Květnou neděli 2. dubna 2023
Mše svatá s požehnáním ratolestí, pašije
930 v Kynšperku nad Ohří
1100na Chlumu Svaté Maří

Ve středu Svatého týdne 5. dubna 2023
1600 v Kynšperku nad Ohří

Na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023
Mše na památku Večeře Páně
1600 v Kynšperku nad Ohří

Na Velký pátek 7. dubna 2023
Památka umučení Páně

1600 v Kynšperku nad Ohří

Na Bílou sobotu 8. dubna 2023
Velikonoční vigilie

1900 v Kynšperku nad Ohří

Na Boží hod velikonoční 9. dubna 2023
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
930 v Kynšperku nad Ohří
1100na Chlumu Svaté Maří

Na Velikonoční pondělí 10. dubna 2023
930 v Kynšperku nad Ohří
1100 na Chlumu Svaté Maří

Velikonoce 2023 - Pořad bohoslužeb

Plakát v podobě PDF k uložení ZDE

Copyright 2023  proboštství Chlum Svaté Maří