foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Pozvánky

27. 7. 2019 - Svatoanenské slavnosti v Šabině

Vydejte se na pouť do Šabiny u Sokolova, kde se v sobotu 27. července 2019 koná tradiční patrociniální slavnost zdejší kaplce sv. Anny. Poutní Mše svatá, již bude celebrovat P. Milan Kučera, O.Cr., probošt chlumský, začínáv 10 hodin dopoledne.

Aktuální informace naleznete na webu obce www.obec-sabina.cz.

Kaple sv. Anny v Šabině (wikipedia)

Copyright 2019  proboštství Chlum Svaté Maří