foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Duchovní správa

P. Milan Kučera

Vážení farníci,

sami víte, že není snadné být zodpovědný za rodinu a že její vedení vyžaduje lásku, ale také touhu pochopit co takové společenství potřebuje. Kněz není vlastníkem ani absolutní instancí farnosti. Je její částí, která jí vytváří a kterou také spoluvytváří. Po čase dojde ke spojení, kdy se život kněze i farníků propojí a je možné mluvit o duchovním spojení. To všechno potřebuje čas a vzájemné poznání. Přeji vám i sobě aby nám Bůh dal dost času k dovřšení takového vznešeného a krásného úkolu.

S přáním Božího požehnání P. Milan Kučera O.Cr.

Copyright 2024  proboštství Chlum Svaté Maří